Saobraćajni tuneli


Semestar: 8
ECTS: 4.5
Status: I
Fond: 2+0.67+1.33
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Prepozna svrhu saobračajnog tunela i definiše kojoj vrsti pripada 2. Definiše saobraćajni profil u tunelu 3. Odabere sekundarnu konstrukciju tunela kod putnih i željezničkih tunela 4. Optimizuje položaj tunela u brdskom masivu 5. Definiše trasu i niveletu saobraćajnog tunela 6. Načelno definiše položaj i oblik portala tunela 7. Poznaje potrebu za osvjetljenjem, ventilacijom, protipožarnom zaštitom i ostalim pratećim sustemima saobraćajnih tunela

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Živaljević Slobodan2
2P


Bujišić Miodrag
0.67
2P
1.33
2P