Poboljšanje tla i stijena


Semestar: 7
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Živaljević Slobodan2x1
3B+1P


Petar Subotić
2x1
3B+1P