Inženjerska geologija


Semestar: 8
ECTS: 5
Status: I
Fond: 2+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da:
1. Objasni pojmove iz oblasti inženjerske geologije;
2. Objasni faze inženjersko-geoloških istraživanja;
3. Izradi inženjersko-geološki profil terena;
4. Razumije inženjersko-geološke karte;
5. Razumije inženjersko-geološke projekte;
6. Razumije inženjersko-geološke elaborate.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radulović Mićko2x1
1B
1x1
1B
1x1
1B