Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu


Semestar: 7
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rutešić Snežana2x1S
20S+3P


Gogić Mladen
2x1S
20S+3P