Poslovna psihologija II


Semestar: 8
ECTS: 6
Status: I
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. koriste psihološka znanja iz HR segmenta u dijelu izrade projektnih zadataka 2. da rješavaju konflikte u timu, organizaciji 3. da primijenje psiho- socijalne aspekte u formiranje tima 4. da rukovode interpersonalnim interakcijama u funksionisanju radnog tima 5. da prepoznaju sy sagorijevanja na poslu kod zaposlenih ili članova radnih timova 6. da znaju da motivišu zaposlene u timu i organizaciji 7. da znaju da pregovaraju oko projekata koje plasiraju 8. da znaju da prezentiraju vlastite radove na tržištu i prema zainteresovanim stranama 9 da su u stanju da rukovode time menagmentom u timu 10. da procjenjuju performanse zaposlenih i analiziraju poslovno funkcionisanje grupe

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pavličić Nevenka GF3x1S
19S
2x1S
19S