Posebna poglavlja iz metode konačnih elemenata


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: I
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Vlada osnovnim matričnim vezama i osnovnim jednačinama linearne teorije elastičnosti 2. Vlada osnovama i pojmovima opšte teorije Metode konačnih elemenata 3. Primjenjuje metodu konačnih elemenata pri rješavanju jednostavnijih inženjerskih problema 4. Primjenjuje računarske programe zasnovane na metodi konačnih elemenata 5. Interpretita i analizira rezultate proračuna programskih paketa zasnovanih na metodi konačnih elemenata

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rakočević Marina2x1S
2S
2x1S
2S