Geotehnički aspekti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: I
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Objasni pojmove iz Ekologije; 2. Primijeni ekološke principe građenja objekata; 3. Procijeni uticaje geotehničkih radova na životnu sredniu; 4. Primjeni mjere za zaštitu životne sredine; 5. Objasni pojmove iz oblasti energetske efikasnosti; 6. Primijeni principe energetske efikasnosti prilikom projektovanja i građenja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radulović Milan2
2