Savremeni građevinski materijali i njihova primjena


Semestar: 2
ECTS: 7.5
Status: I
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Sinđić-Grebović Radmila3
2

Zejak Radomir3
2