Specijalni problemi upravljanja rizikom pri realizaciji građevinskih projekata


Semestar: 2
ECTS: 7.5
Status: I
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Knežević Miloš3
2