OSNOVI GAJENJA NJIVSKOG BILJA


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći da: - razumiju osnovne principe biljne proizvodnje - shvate značaj abiotičkih i biotičkih faktora u biljnoj proizvodnji - organizuju proizvodnju u različitim sistemima biljne proizvodnje ( (plodored, monokultura, slobodna plodosmjena i združivanje usjeva) - pravilno primjenjuju različite agrotehničke mjere u osnovnoj i predsjetvenoj pripremi zemljišta, njezi usjeva, žetvi, doradi i skladištenju - prepoznaju korovske vrste na oranicama i primjnjuju različite metode njihove kontrole - pravilno primjenjuju raznovrsne agrotehničke mjere u otklanjanju šteta nastalih nepovoljnim djelovanjem ekoloških činilaca - koriste različite načine popravke anormalnih zemljišta - prepoznaju značaj održive poljoprivrede, unapređenja i zaštite agroekosistema - prezentuju i prenose stečena znanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN JOVOVIĆ

Zakljucne ocjene

Zakljucne ocjene

Zavrsni ispit_popravni

Test 2

Završni ispit

Kolokvijum 2 - popravni