RATARSTVO


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- primjenjuju i kombimuju različite sisteme biljne proizvodnje, - primjenjuju odgovarajuće agrotehničke mjere kao odgovor na se izraženije uticaje klimatskih promjena (navodnjavanje, ishrana biljaka, sistemi obrade zemljišta, sjetva otpornih kultivara), - prepoznaju značaj pravilnog upravljanja neobnovljivim prirodnim resursima u uslovima intenzivne proizvodnje, - odrede optimalni rok sjetve/sadnje i potrebnu količinu sjemena/rasada, - odrede optimalni rok žetve u zavisnositi od cilja uzgoja pojedine kulture, - primijene odgovarjuće tehnološke postupke u proizvodnji, berbi, doradi i skladištenju ratarskih kultura, - primjenjuju principe dobre poljoprivredne prakse, - prezentuju i prenose stečena znanja, - samostalno organizuju ratarsku proizvodnju na vlastitim farmama

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV VUČKOVIĆ1x1
1S+9P
ZORAN JOVOVIĆ4x1
1S+9P
1x1
1S+9P
1x1
1S+9P