Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 0+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će moći da: razlikuju morfološke karakteristike voćnih, ratarskih i povrtarskih biljaka; prepoznaju značaj agroekoloških faktora u biljnoj proizvodnji; prepoznaju značaj agrotehničkih i pomotehničkih zahvata; kreiraju mjere njege za pojedine kulture; samostalno rukovode određenim tehnološkim procesima; samostalno organizuju biljnu proizvodnju na vlastitim farmama, kritički ocjenjuju proizvodnju povrća na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru, organizuju proizvodnju povrća u različitim zemljišnim i klimatskim uslovima, odlučuju o tehnologiji proizvodnje povrća u skladu sa mikroklimatskim uslovima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV ČIZMOVIĆ1x
NATAŠA MIRECKI1x
1P

Nastava 24.02.

Termin realizacije strucne prakse-Povrtarstvo

Rezultatai - povrtarstvo

Termin završnog ispita

Dostavljanje Izvjestaja o obavljenoj strucnoj praksi

Mjesto odrzavanja strucne prakse iz oblasti povrtarstva