Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 0+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći da: - razlikuju morfološke karakteristike žitarica, mahunarki, korjenasto-krtolastih biljaka, tekstilnih i biljaka za proizvodnju ulja - prepoznaju značaj agroekoloških faktora u biljnoj proizvodnji - prepoznaju značaj agrotehničkih zahvata - kreiraju mjere njege za pojedine kulture - samostalno rukovode određenim tehnološkim procesima - samostalno organizuju ratarsku proizvodnju na vlastitim farmama

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV ČIZMOVIĆ

Nastava 24.02.

Termin realizacije strucne prakse-Povrtarstvo

Rezultatai - povrtarstvo

Termin završnog ispita

Dostavljanje Izvjestaja o obavljenoj strucnoj praksi

Mjesto odrzavanja strucne prakse iz oblasti povrtarstva