Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - prepozna najznačajnije štetočine ukrasnih biljaka prema simptomima oštećenja koja izazivaju - da odredi razvojni stadijum štetočine - da donese odluku o načinu i vremenu suzbijanja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija