Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Prepozna kordinatni sistem i projekcije; - Razlikuje vrste podataka; - Izvši crtanje i editovanje objekata; - Prikaže podatke na mapama; - Upotrijebi selektovanje podataka i zadavanje upita; - Kreiranje tematskih mapa i legendi; - Primremi za prezentovanje rezultate obrade podataka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

GIS u poljoprivredi - Rezultati prvog kolokvijuma

GIS u poljoprivredi - Rezultati I kolokvijuma