BIOTEHNOLOGIJA U POLJOPRIVREDI


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA ADAKALIĆ1x
BILJANA LAZOVIĆ2x