Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će moći: Prepoznati mogućnost gajenje otpornih i rezistentnih sorti u službi očuvanja životne sredine, kvaliteta i bezbednosti proizvoda. Opisati pomološka, proizvodna i komercijalna svojstva otpornih introdukovanih sorti jabučastih , koštičavih, jezgrastih i jagodastih voćnih vrsta. Govoriti o autohtonim sortama i novim introdukovanim sortama kontinentalnog voća u službi očuvanja biodiverziteta i razvoja ekoloških sistema gajenja. Oceniti trenutni nivo korišćenja rezistentnih i tolerantnih sorti kontinentalnog voća. Primeniti metode efikasnog učenja, timskog rada, kritičkog mišljenja i evaluacije nastave i ishoda učenja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija