SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Pravilno ocjeni i izabere podlogu i sortu, vrstu sadnog materijala i uzgojnu formu krošnje, • Odredi i praktično primjeni odgovarajuće agropomotehničke mjere (rezidbu, zahvate na mladarima, ljetrostima i starijim dijelovima krošnje, proređivanje plodova, razmak sadnje u voćnjacima), • Pravilno formira uzgojnu oblik krošnje u uzgojnom periodu i periodu rodnosti, • Pravilno planira prinos i procjeni vrijednost voćnih stabala

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV ČIZMOVIĆ
RANKO POPOVIĆ
MIROSLAV ČIZMOVIĆ
RANKO POPOVIĆ

REZULTATI IZ PREDMETA SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Vježbe 09.12.

termin vježbi 09.11.

REZULTATI IZ PREDMETA SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU - KONAČNI

REZULTATI IZ PREDMETA SAVREMENI UZGOJ I OBLICI U VOĆARSTVU

Ostvareni peoni na vježbama 27.05.2020 12:17