BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV ČIZMOVIĆ1x1
3S
RANKO PRENKIĆ3x1
3S