BOLESTI I ŠTETOČINE UKRASNIH BILJAKA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - prepozna najznačajnije štetočine ukrasnih biljaka prema simptomima oštećenja koja izazivaju - da odredi razvojni stadijum štetočine - da donese odluku o načinu i vremenu suzbijanja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA RADONJIĆ.5x
SNJEŽANA HRNČIĆ1.5x
JELENA LATINOVIĆ1.5x
.5x