Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Poznaje osnovne hemijske zakone i pravila ponašanja u hemijskoj laboratoriji, - Opisuje hemijske promjene kvalitativno i kvantitativno koristeći stehiometrijski pristup, - Opiše elektronsku građu atoma i položaj elementa u periodnom sistemu -Objasni pojam rastvora, pojam elektrolita, kiselina, baza i soli i jonski proizvod vode, - Razlikuje osnovne klase organskih jedinjenja - Poznajući strukturu organskih jedinjenja da objasni njihovu reaktivnost -Navede važna prirodna jedinjenja, njihove glavne karakteristike, značaj i primjenu - Prepozna transformacije funkcionalnih grupa u biološkim sistemima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA MUGOŠA1x3
44B+51P
NEVZETA TRUBLJANIN1x3
44B+51P
MARIJA KALUĐEROVIĆ1x3
44B+51P
MILENA ŠUTOVIĆ1x3
44B+51P
ZORICA LEKA1.5x1
44B+51P
VLATKO KASTRATOVIĆ1.5x1
44B+51P

Drugi domaći iz organske hemije, studenti ponovci

Domaci iz organske hemije za studente ponovce

Osvojeni poeni na testu i drugom domaćem zadatku

Termin testa

Domaći zadatak II

Bodovi sa prvog domaceg zadatka

2. domaći zadatak

Slajdovi sa predavanja P4

1. domaci zadatak

Slajdovi sa predavanja 1 i 2

Informacije i plan rada