VINARSTVO I PRERADA GROŽĐA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+0+2
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA PAJOVIĆ-ŠĆEPANOVIĆ3x
8B
2x
8B