EVROPSKE INTEGRACIJE I POLJOPRIVREDA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će se upoznati sa Zajedničkom agararnom politikom, (ZAP), Agrarnom politikom u CG i njenim osnovnim mjerama

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x1
1S
MIOMIR JOVANOVIĆ2x1
1S