TEHNOLOGIJA PRERADE RATARSKO-POVRTARSKIH PROIZVODA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon slušanja ovog predmeta studenti će znati da: - Analiziraju kvalitet povrća: mehanički i hemijski sastav; -Organizuju pripremne operacije pri preradi povrća, kao i tehnološke operacije pri konzervisanju povrća; - Analiziratju uticaj agrobioloških faktora na čuvanje svežeg povrća, i kvalitet povrća prilikom berbe. Takođe će biti upoznati sa: tehnološkim postupcima pri proizvodnji: slada i piva, brašna i hleba, bioetanola, melase i šećera, i ulja i masti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA PAJOVIĆ-ŠĆEPANOVIĆ
ANA VELIMIROVIĆ

Ispit rezultati

Rezultati

Nova objava - 10.07.2020 13:25 Rezultati

Obavestenje o nastavi na predmetu Tehnologija prerade ratarsko - povrtarskih proizvoda