Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUČETA JAĆIMOVIĆ2x1
1S
2x1
1S

Nova objava - 27.06.2019 11:37

uk. rez. gljive 2018.

I i II kol Proizvodnja gljiva