Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

: Stečeno znanje se primjenjuje u procesu sjemenske proizvodnje ratarskih, povrtarskih i krmnih kultura. 2 Ukazuje na značaj sjemenarstva za podizanje tehnološkog i ekonomskog nivoa cjelokupne ratarsko povrtarske proizvodnje. 3 Analizira i utvrđuje uticaj tehnoloških i organizacionih promjena na proizvodne rezultate i da ih prezentira u potrebnom obimu i formi. 4 Odabere proizvodni program koji će na najbolji način valorizovati prirodne uslove područja i preporučiti odgovarajuća tehnološka rješenja. 5 Učestvuje u planiranju i organizovanju sjemenske proizvodnje ili kontrole sjemenske proizvodnje, uz potrebu stalnog praćenja tehnoloških i organizacionih novina

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADISAV DUBLJEVIĆ

Rezultati I kolokvijuma

Konačni rezultati ispita i prijedlog ocjena

Konačni rezultati ispita i prijedlog ocjena