INTEGRALNA ZAŠTITA RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA LATINOVIĆ
SANJA RADONJIĆ

Teme za seminarski ad