Semestar: 1
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 4+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVOJKA MALIDŽAN1.5x1
8S
MILENA STOJANOVIĆ1.5x1
8S
RANKO PRENKIĆ2x1
8S
MOMČILO RADULOVIĆ2x1
8S

Evidencija poena sa predlogom završne ocjene

Rezultati kolokvijuma I

Termini za prvi kolokvijum

Evidencija osvojenih poena i prijedlog ocjene

Pomologija- Evidencija poena i predlog ocjene