Semestar: 1
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 4+3+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKO PRENKIĆ
SLAVOJKA MALIDŽAN
MOMČILO RADULOVIĆ
MILENA STOJANOVIĆ

Evidencija poena sa predlogom završne ocjene

Rezultati kolokvijuma I

Termini za prvi kolokvijum

Evidencija osvojenih poena i prijedlog ocjene

Pomologija- Evidencija poena i predlog ocjene