AGROTEHNIKA VINOVE LOZE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA POPOVIĆ2x1
6S
1x1
6S