KVALITET VINA I NJEGOVO ČUVANJE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA PAJOVIĆ-ŠĆEPANOVIĆ2x1
1S
1x1
1S