JAGODASTE VOĆNE VRSTE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR ODALOVIĆ2x1
1S
1x1
1S