EKOLOŠKI SISTEMI PROIZVODNJE VOĆA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA ŠEBEK2x1
1x1