Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA MIRECKI2x1
2S
1x1
2S
ZORAN JOVOVIĆ2x1
2S
1x1
2S

Rezultati_Kolokvijum 1