PROIZVODNJA BILJA NA ORANICAMA


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Izborni
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN JOVOVIĆ4x1
2S
2x1
2S