KVALITET I BEZBJEDNOST ORGANSKE HRANE


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Izborni
Fond: 4+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA MIRECKI