DIJAGNOZA BILJNIH PATOGENA


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA LATINOVIĆ
JELENA ZINDOVIĆ