KARANTINSKI ŠTETNI ORGANIZMI


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV VUČKOVIĆ2x1
3S+1P
JELENA LATINOVIĆ1x1
3S+1P
.5x1
3S+1P
JELENA ZINDOVIĆ1x1
3S+1P
.5x1
3S+1P
SNJEŽANA HRNČIĆ.66x1
3S+1P
.33x1
3S+1P
SANJA RADONJIĆ.66x1
3S+1P
.33x1
3S+1P
IGOR PAJOVIĆ.66x1
3S+1P
.33x1
3S+1P