OSNOVE MAGISTARSKOG RADA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDELJKO LATINOVIĆ
JELENA LATINOVIĆ
SANJA RADONJIĆ