ORGANSKA PROIZVODNJA VOĆA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA STOJANOVIĆ2x
2S
GORDANA ŠEBEK3x
2S