Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će moći: Prepoznati veštine korišćenja različitih metoda bitnih za negovanje zasada u organskim sistemima gajenja u voćarstvu. Obrazložiti zahteve vrsta i sorti voćaka prema klimatskim i edafskim uslovima u organskoj proizvodnji. Prepoznati značaj agrotehničkih mera i biozaštite u optimizaciji uslova poljoprivrednog staništa u uslovima organske proizvodnje. Primijeniti metode efikasnog učenja, timskog rada, kritičkog mišljenja i evaluacije nastave i ishoda učenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA ŠEBEK
MILENA STOJANOVIĆ

Najava kolokvijuma 1

evidencija poena nakon zavrsnog /prvi termin/

KONACNI REZULTAT

Rezultat zavrsnog ispita

evidencija poena prije zavrsnog ispita

rezultat popravnog kolokvijuma 2 i obavestenje