INTEGRALNA ZAŠTITA BILJAKA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNJEŽANA HRNČIĆ
JELENA LATINOVIĆ