Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNJEŽANA HRNČIĆ
JELENA LATINOVIĆ