Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUČETA JAĆIMOVIĆ3x
2S
2x
2S