REDUKOVANA OBRADA ZEMLJIŠTA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO DUBAK1x1
1x1
DRAGOLJUB MITROVIĆ3x1
6S