Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 0+5+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR ODALOVIĆ5x1
2S