Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će nakon položenog ispita biti u mogućnosti da:utvrdi, planira, objasni, primijeni i organizovano rukovodi proizvodnjom

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JASMINA BALIJAGIĆ

Drugi kolokvijum

Rezultati I kolokvijuma

Septembarski popravni rok

Rezultati završnog popravnog ispita

Rezultati II kol. i termin popravnog

popravni 1 kolokvijum