Kompleksna analiza 2


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kaljaj David3x1
2B+3S+14P


Vujadinović Đorđije
2x1
2B+3S+14P