Engleski jezik 3


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: VP
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razumije poruke stručnog diskursa na teme s kojima se često susreće (skupovi, funkcije, geometrijske figure i tijela, ravni...), kao i osnovne poruke složenijih matematičkih tekstova na različite teme na engleskom jeziku, - usmeno se izražava o matematičkim temama relativno tečno, koristeći jednostavne strukture, razmjenjuje informacije i učestvuje u razgovoru na poznate i obrađene teme, na engleskom jeziku, - vlada gramatikom engleskog jezika na višem srednjem nivou, - napiše kraći sastav iz tematskih oblasti koje su poznate i obrađene, na engleskom jeziku, - uradi prezentaciju na temu vezanu za stručni jezik.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kostić Savo2x1
22B+24S+2P