Analiza 1


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što studenti polože ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definišu osnovne pojmove iz matematičke analize 1: skup realnih brojeva, graničnu vrijednost niza i funkcije, diferencijabilnost funkcije, izvod i neodređeni integral na intervalu. 2. Izvedu osnovno svojstvo skupa realnih brojeva: svaki realan broj se proizvoljno dobro može aproksimirati dekadnim razlomkmcima. 3. Izvedu osnovna tvrđenja teorije graničnih vrijednosti: ustanove kada niz ili funkcija imaju graničnu vrijednost i znaju algoritme za izračunavanje n-tog korijena i rješavanje jednačina i sistema jednačina pomoću iteracionih nizova. 4. Izvedu osnovna tvrđenja teorije neprekidnosti i diferencijabilnosti funkcija. 5. Ispituju i povezuju svojstva funkcija jedne realne promjenljive primjenom diferencijalnog računa. 6. Stečena znanja primjenjuju u rješavanju realnih zadataka i problema.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pavićević Žarko3x1
50B+32P


Obradović Lazar
2x1
50B+32P